WA  DIGICON MARUSHIN │  KWC  KJ  MARUZEN│  MARUI KSC槍榴彈

其他

WA

    INFINITY XCELERATOR FLUTED

 全    長:220mm

 重    量:1030g

 裝彈數:31

可調式HOP UP

N.L.S心臟

製造商:日本WA

    INFINITY XCELERATOR FLUTED

 全    長:220mm

 重    量:1030g

 裝彈數:31

可調式HOP UP

N.L.S心臟

製造商:日本WA

    PARA COMBAT CARRY

 全    長:198mm

 重    量:950g

 裝彈數:26

 

 

製造商:日本WA

    BERETTA M8045 WARRIOR

 全    長:320mm

 重    量:1550g

 裝彈數:26

可調式HOP UP

N.L.S心臟

製造商:日本WA

    COLT COMBAT COMMANNDER-HW

 全    長:198mm

 重    量:830g

 裝彈數:16

 

 

製造商:日本WA

   INFINITY TACTICAL CARRY

 全    長:190mm

 重    量:890g

 裝彈數:25

 

 

製造商:日本WA

    S&W SHORTY.40

 全    長:180mm

 重    量:780g

 裝彈數:21

 

 

製造商:日本WA

    S&W SIGMA SERIES

 全    長:197mm

 重    量:675g

 裝彈數:26

 

 

製造商:日本WA

    BERETTA M84FS

 全    長:172mm

 重    量:567g

 裝彈數:20

 

 

製造商:日本WA

    BERETTA M92FS PREMIUM EDITION

 全    長:217mm

 重    量:860g

 裝彈數:26

可調式HOP UP

N.L.S心臟

製造商:日本WA

    BERETTA M92FS PREMIUM EDITION

 全    長:217mm

 重    量:860g

 裝彈數:26

可調式HOP UP

N.L.S心臟

製造商:日本WA

    INFINITY  RAILD  CARRY  4.3(涉谷限定版)

 全    長:201mm

 重    量:935g

 裝彈數:25

 

 

製造商:日本WA

TOP

DIGICON
    TARGET 8INCH BARREL

 全    長:352m

 重    量:780g

 裝彈數:1發

另購木柄

 

製造商:DIGICON

    TARGET 13INCH BARREL

 全    長:475mm

 重    量:820g

 裝彈數:1

另購木柄

 

製造商:DIGICON

    TARGET 20INCH BARREL

 全    長:762mm

 重    量:1210g

 裝彈數:1

另購木柄

 

製造商:DIGICON

    TARGET 30INCH BARREL

 全    長:905mm

 重    量:1350g

 裝彈數:1

另購木柄

 

製造商:DIGICON

TOP

MARUSHIN
    RAGING BULL MAXI –SILVER ABS 6.5inch

 全    長:310mm

 重    量:845g

 裝彈數:6

可調式HOP UP

採用8mm BB

製造商:MARUSHIN

    RAGING BULL MAXI –8.375inch

 全    長:357mm

 重    量:910g

 裝彈數:6

可調式HOP UP

採用8mm BB

製造商:MARUSHIN

    COLT ANACONDA 44 MAGUNUM MAXI-4 inch

 全    長:260mm

 重    量:630g

 裝彈數:6

可調式HOP UP

採用8mm BB

製造商:MARUSHIN

    COLT ANACONDA 44 MAGUNUM MAXI-6 inch

 全    長:290mm

 重    量:680g

 裝彈數:6

可調式HOP UP

 

製造商:MARUSHIN

    COLT ANACONDA 44 MAGUNUM MAXI-8 inch

 全    長:360mm

 重    量:730g

 裝彈數:6

可調式HOP UP

採用8mm BB

製造商:MARUSHIN

TOP

KWC
    DESERT EAGLE .50AE

 全    長:272mm

 重    量:900g

 裝彈數:25

可另購加長槍管

 

製造商:KWC

    S&W 40F SIGMA PREFECT VERSION

 全    長:197mm

 重    量:650g

 裝彈數:26

 

 

製造商:KWC

TOP

KJ
    BERETTA M92

 全    高:217mm

 全    長:125mm

 重    量:790g

裝彈數:25

 

製造商:KJ

    BERETTA M92

 全    高:217mm

 全    長:125mm

 重    量:790g

裝彈數:25

 

製造商:KJ

    RUGER MK1

 全    高:mm

 全    長:mm

 重    量:g

裝彈數:發

 

製造商:KJ

    RUGER MK1(狙擊型)

 全    高:mm

 全    長:mm

 重    量:g

裝彈數:發

 

製造商:KJ

TOP

MARUZEN
    WALTHER PPK/S

 全    長:158mm

 重    量:380g

 裝彈數:22

可調式HOP UP

 

製造商:MARUZEN

    WALTHER PPK/S

 全    長:158mm

 重    量:380g

 裝彈數:22

可調式HOP UP

 

製造商:MARUZEN

    M1100  DEFENDER

 全    長:517mm

 重    量:1980g

 裝彈數:18

 

製造商:MARUZEN

    MP5K A4 CQB

 全    長:430mm

 重    量:1740g

 裝彈數:30

可調式HOP UP

 

製造商:MARUZEN

    SHOT GUN M1100

 全    長:1045mm

 重    量:2900g

 裝彈數:7+1(10)

 

 

製造商:MARUZEN

    SHOT GUN M1100

 全    長:1045mm

 重    量:2700g

 裝彈數:7+1(10)

 

 

製造商:MARUZEN

    SHOT GUN M870 BV

 全    長:925mm

 重    量:2400g

 裝彈數:4+1(10)

 

 

製造商:MARUZEN

    MOSSBERG M500 SSB TACTICAL CRUISER

 全    長:910mm

 重    量:3260g

 裝彈數:150

 

 

製造商:MARUZEN

    U.S.M-1 CARBINE MAXI

 全    長:430mm

 重    量:1740g

 裝彈數:30

 

 

製造商:MARUZEN

TOP

MARUI
    SAMURAI EDGE STANDARD

 全    長:213mm

 重    量:748g

 裝彈數:27

可調式HOP UP

 

製造商:MARUI

   HI-CAPA 5.1

 全    長:222mm

 重    量:894g

 裝彈數:30+1

 

 

製造商:MARUI

    BERETTA M92 CHROME STAINLESS

 全    長:216mm

 重    量:755g

 裝彈數:27

可調式HOP UP

 

製造商:MARUI

    BERETTA M92 TACTICAL MASTER

 全    長:211mm

 重    量:760g

 裝彈數:27

可調式HOP UP

金屬套件可另購

製造商:MARUI

   GLOCK 26 ADVANCE

全    長:mm

重    量:g

裝彈數:發

 

 

製造商:

    SOCOM PISTOL MK23 PROTO TYPE

 全    長:245mm

 重    量:850g

 裝彈數:28

可調式HOP UP

 

製造商:MARUI

TOP

KSC
    GLOCK 23F

 全    長:186mm

 重    量:865g

 裝彈數:23

可調式HOP UP

金屬套件可另購

 

    GLOCK 17

 全    長:202mm

 重    量:650g

 裝彈數:23

可調式HOP UP

金屬套件可另購

 

    GLOCK 18C

 全    長:202mm

 重    量:655g

 裝彈數:23

可調式HOP UP

金屬套件可另購

 

    GLOCK 34

 全    長:223mm

 重    量:670g

 裝彈數:23

可調式HOP UP

金屬套件可另購

 

    M11A1

 全    長:253mm

 重    量:1360g

 裝彈數:47

KSC原廠滅音器另購

金屬滑套、鎂合心臟可另購

 

    SIG SP 2340

 全    長:188mm

 重    量:660g

 裝彈數:26

可調式HOP UP

金屬套件可另購

 

    SIG SP 2009

 全    長:188mm

 重    量:800g

 裝彈數:26

可調式HOP UP

金屬套件可另購

 

    CZ-75

 全    長:206mm

 重    量:755g

 裝彈數:26

可調式HOP UP

金屬套件可另購

 

    S&W M945

 全    長:221mm

 重    量:800g

 裝彈數:15

可調式HOP UP

 

 

    BERETTA U.S.9mm M9

 全    長:216mm

 重    量:830g

 裝彈數:26

可調式HOP UP

 

 

    BERETTA U.S.9mm M9-HW

 全    長:216mm

 重    量:950g

 裝彈數:26

可調式HOP UP

 

 

    BERETTA M92 SERIES

 全    長:212mm

 重    量:810g

 裝彈數:26

可調式HOP UP

金屬套件可另購

 

    BERETTA M92 IA

 全    長:212mm

 重    量:810g

 裝彈數:26

可調式HOP UP

金屬套件可另購

 

    BERETTA M93R

 全    長:247mm

 重    量:1035g

 裝彈數:38

可調式HOP UP

 

 

    GLOCK 26

 全    長:167mm

 重    量:555g

 裝彈數:15

可調式HOP UP

金屬套件可另購

 

    GLOCK 26C

 全    長:167mm

 重    量:570g

 裝彈數:20

可調式HOP UP

金屬套件可另購

 

    GLOCK 19

 全    長:186mm

 重    量:740g

 裝彈數:20

可調式HOP UP

金屬套件可另購

 

TOP

其他
  LUGER  P-08

 全    長:219mm

 重    量:530g

 裝彈數:13發

 

 

製造商:TANAKA

   

全    長:mm

重    量:g

裝彈數:發

 

 

製造商:

   

全    長:mm

重    量:g

裝彈數:發

 

 

製造商:

TOP

 
槍榴彈
    MINI榴彈發射器

 全    長:142mm

 重    量:460g

 裝彈數:1

附165發榴彈砲一顆

 

製造商:MOSQUITO

   M203 RS  Grenade Launcher

全    長:380mm

 重    量:770g

 裝彈數:1

各款槍榴彈皆適用

 

製造商:SUN PROJECT

   M203   Grenade Launcher

全    長:380mm

 重    量:940g

 裝彈數:1

各款槍榴彈皆適用

 

製造商:SUN PROJECT

TOP